Fotografering


Jeg vil gøre fotografering til min hobby og prøve at lave nogle pæne og spændende billeder fra naturen.
Det er især dyre- eller fugle billeder, men også naturen, som kan fortælle en masse sjove ting.

Opbevaringsted for vine.


Det bedste sted for opbevaring af vine er et kælderrum med en stabil temperatur på ca. 10 grader.
Temperaturen må ikke svinge ret meget (et par grader).
Temperaturstigninger der skyldes årstidens skiften, svinger langsomt og betyder ikke noget.
Kælderrummet skal helst være mørkt, da lys bevirker, at vinen ældes hurtigere.

Dekantering af vinen.

Dekantering af vinen er en smagssag, hvor der ikke er nogen fast retningsline.
Ældre vine kan mister deres bouquet, og hvor yngre vine forbedres ved dekantering.
Serveringstemperatur.
For rødvine skal temperaturen helst være på ca. 18 - 20 grader.
For hvidvine skal temperaturen helst være omkring 10 - 12 grader.
Ved vinsmagning skal man anvende et glas, der er rumlig og indsnævring ved munding.
HOLD om glasset ved stilk eller ved fod, fordi håndtemperatur er på ca. 37 grader.

Havebasin med guldfisk

Det er sjovt at opbygge et havebasin og udbygge det med lys og springvand.

Havebasin med guldfisk.

Vandproblemer i havebasiner

Grumset vand:
Årsagen til grumset vand er i de fleste tilfælde pga. Alger,
der formerer sig kraftigt i næringsrigt vand og i perioder med høje sommer temperaturer.
Overproduktion af næringsstoffer, som medfører iltmangel.
Afhjælpning:
1. Man skal installerer et filteranlæg, som består af et mekanisk filter og biologisk filer.
2. Planter som Vandpest, Flydebladsplanter, Andemad, vandpileurt, vandaks.
Hvis bassinet ligger frit, så er der risiko for højere vand temperatur og så stiger algeproduktionen.
Flydeplanterne er storforbrugere af næring og er derfor vigtige i et bassin.
Hvis man sørger for at bassinets overflade er dækket med ca. 60 % flydeplanter og nøkkeroser,
så vil begrænse fordampningen af vandet samt at algevæksten formindskes.
Plant store skyggeplanter, som kan skygge og holde vandtemperaturen nede,
samt køb af snegle, Huminsyre eller tørvesæk(halm) kan nedsætter pH værdien.

 

Filteropbygning

Mekanisk filter:
Mekanisk filter fjerner faste partikler fra vandet og er der med et vigtigt element i filtersystemet.
Mekanisk filter kan være et plastskumfilter, et lag småsten eller et tyndt lag halm.
Halmen skiftes med jævnlig f.eks. hver 2. mdr. eller efter behov.
Halmen frigør humussyre og bringer pH-værdien ned. Pas på, at pH værdien ikke kommer under 5.5(pH),
som er godt for fisk og planter.
Børster, nylontråd viklet med som grydesvampe, filterskum, Filtervat,
fibertex, Grovporet filterplade, finporet filterplade.
Pladerne vil efterhånden også virke som en del af det biologiske system pga.
at de bliver overlejret med de nyttige bakterier.
Når et filter skal rengøres, skal man anvendes basinvandet til rengøring og kun efter behov.
Kemisk filter
Kemisk filtrering fjerner visse opløste affaldsstoffer som ammonium og nogle organiske
stoffer ved en adsorptionsproces,
der effektiv kobler molekylerne til overfladen af det pågældende filtermedie.
Zeolitgranulat, Aktiv kul
Zeolitgranulat kan regeneregeres i en saltopløsning med ca. 10 g salt pr. liter.
Skal trække et døgn og derefter gennemskylles kraftigt i rent vand.
Biologisk filter
Biologisk filter nedbryder giftige ammonium, som er et affaldsprodukt fra fiskene ekskrementer til nitrit
(som også er giftig). . ,
Nedbrydnings processen udføres af bakterier.
Biologisk filter kan være Sintret glas, lavasten.
Rengøres kun efter behov, da bakterie/micro organisme processen ødelægges.
Hvis der skal rengøring, så brug KUN rent basinvand.
Det bedste er at der er gennemstrømning igennem filter alle 24 timer i døgnet,
fordi bakterier og micro organismer skal have næring.

Frygt ikke haven
Det kan være en fornøjelse at opbygge haven og lave nogle pæne bede og hyggekroge.

sk.gif (29132 bytes)

Blomsterbed.

Copyright 2005 - 2022 LittleBear.dk